Rhybudd cyfreithiol

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu llwyfan ar gyfer datrys anghydfodau ar-lein (ODR) y gellir ei gyrchu yn http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nid ydym yn bwriadu cymryd rhan mewn achos setlo anghydfod gerbron corff datrys anghydfodau.